desatero sauny

 1. V prostorách sauny nekuřte!
 2. V šatně odložte vše – vezměte s sebou pouze mycí potřeby (ne však např. šampon ve skle) a dva větší ručníky nebo osušky.
 3. Před prvním vstupem do prohřívárny se omyjte mýdlem a řádně se osprchujte. Vlasy si umyjte až před posledním vstupem do prohřívárny.
 4. Před každým vstupem do prohřívárny setřete vodu z povrchu těla.
 5. Do prohřívárny vezměte jen ručník, na který si sednete nebo lehnete.
  V prohřívárně dýchejte jen ústy! Suchý vzduch při dýchání nosem vysušuje sliznici a způsobuje bolesti hlavy.
 6. Při pocení masírujte povrch těla například kartáčem.
 7. Po dokonalém prohřátí – 8 až 12 minutách – vyjděte z prohřívárny, opláchněte se pod sprchou a ochlaďte se v bazénu – pokud možno i s hlavou, nebo aspoň zátylek. Při pocitu chladu se vraťte z ochlazovny do prohřívárny.
 8. Proceduru teplo – chlad opakujte aspoň třikrát.
 9. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou, nepoužívejte již mýdlo.
 10. V odpočívárně zůstaňte alespoň 20 minut, stále bez oděvu. Dopřejte si lehké jídlo, limonádu, kávu, čaj, něco slaného – naprosto nevhodné je pití tvrdého alkoholu. Rušíte tím vliv lázně na svůj organizmus.
Přihlásit se © 2021 Roman Janás